Index of surnames
Julie Grunhut
? Kohn Adolf (Dolfi) Kohn Eduard (Edi) Kohn Heinrich (Heini) Kohn Hermann (Hassl) Kohn Anton Grunhut Eva (Chawele) Porjes Moses Porjes Levioh Levioli
Julie Grunhut
m. ? Kohn
d. Y
Personal Notes:
Early widowhood (?) ('fruh ohne mann')