Index of surnames
Emma Rothschild (1889 - )
Juda Rothschild Fanny Katz
Emma Rothschild
b. 16 Feb 1889 at Oberaula, Germany
d. Y
Events in Emma Rothschild (1889 - )'s life
Date Age Event Place Src
16 Feb 1889 Emma Rothschild was born Oberaula, Germany